Produkter
Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
H+H Multiplattan är ett massivt lättbetongblock som används till bärande och icke bärande väggar i enfamiljshus, flerbostadshus, kontor, industri, skolor/förskolor etc. Den används även till att bygga inredningar såsom hyllor, köksöar, spiskåpor och inredning i badrum. H+H Multiplattan sammanfogas med H+H Tunnfogslim. H+H Multiplattan tunnputsas eller spacklas invändigt före tapetsering eller målning.
Höjd (mm) 200 | 400
Längd (mm) 300 | 600
Mått (mm) 25x200x300 | 50x400x600
Tjocklek (mm) 25 | 50
Typ Multiplatta
Vikt (kg) 1 | 9
Information saknas
Information saknas